Yeni üyelere özel %10 indirim kuponu: MC2020
Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:

Ünvanı : Makalecity.com – Berat Mert SÖNMEZOĞLU

Adres   : Selamverdi Mh. 78 Sk. Ardahan/Hanak

Telefon : 0 850 304 62 80

E-posta :[email protected]

1.2 ALICI:

Platform Üyeleri

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

İçerik Hizmetleri

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait https://www.makalecity.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  https://www.makalecity.com.com sitesinde yer alan üyelik sözleşmesi ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

https://www.makalecity.com adresinde herhangi bir teslimat masrafı bulunmamaktadır. Olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 MADDE 4: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce kontrol etmelidir. Herhangi bir geri bildirim yapılmadığı takdirde teslim alınan hizmetin doğru ve eksiksiz olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra hizmetin özenle korunması işlemi, ALICIYA aittir. Dijital hizmetler olması nedeni ile sunulan hizmetlerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 5: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü doğru, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Hizmetlerin peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

 MADDE 7: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

 MADDE 8: ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 MADDE 9: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilmiş veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde alıcı cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca alıcı, niteliği itibari ile iade edilemeyecek dijital hizmetler söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

 MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIDAN talep edebilir ve her koşulda ALICININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 MADDE 12: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 


Instagram: makalecity